Мобилна гаранција

Порше Македонија мобилната гаранција автоматски започнува со продажбата на ново возило и се обновува со редовно одржување на возилото во овластената сервисна мрежа.

Во случај на дефект, мобилната гаранција можете да ја активирате на следните телефонски броеви:

0800 55 888

За повик од Македонија

+ 389 2 26 00 266

За повик од странство*

Услугата мобилна гаранција нуди

24 часа дневно, седум дена неделно 365 дена годишно на територија на цела Европа**
* се применува важечката цена на повикот
** освен Албанија и Турција

Напомена: